Статья 182 кодекса украины об административных правонарушениях

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері громадського порядку (див. коментар до ст. 173).

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.12.1994 р. № 4004-ХІІ органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані: здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти): 1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури; 3) готелів і гуртожитків; 4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; 5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

Передбачені частинами 2, 3 та 4 цієї статті вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень; 3) попередження та(або) ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій; 4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 9) випускання салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

У ст. 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ зазначено, що дозволи на гранично допустимі рівні шуму, що утворюється стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо, видаються в порядку, встановленому цим Законом. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров’я людини.

Шум — це рівень звуку, який змінюється в часі. Припустимі рівні шуму, що проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх і внутрішніх джерел, і припустимі рівні шуму на території житлової забудови визначаються санітарними нормами припустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови.

Санітарні норми не поширюються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії, зали театрів і кінотеатрів, концертні і спортивні зали й ін.).

Санітарні норми є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами й організаціями, що проектують, будують і експлуатують житлові, громадські будинки і промислові підприємства, розробляють проекти планування, забудови і реконструкції міст та інших населених пунктів, житлових районів, мікрорайонів, кварталів, а також організаціями, що проектують, виготовляють транспортні засоби, технологічні устаткування промислових, енергетичних і комунально-побутових підприємств і установок, інженерне устаткування будинків і побутові прилади.

Місцем вчинення правопорушення є населені пункти та громадські місця. Населеним пунктом є міста, селища міського типу, населені пункти сільської місцевості. Визначення громадського місця див. коментар до ст. 173.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення можуть бути громадяни та посадові особи.

Вопросы применения ст. 182 КоАП Украины

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)

Данный факт вызова милиции был зарегистрирован и по нему будет проводиться проверка, результатом которой станет либо отказной материал, либо Вас привлекут к административной ответственности по указанной статье, если в Ваших действиях усмотрят признаки состава данного административного правонаршения. Т.е. громко или нет играла музыка после 22.00 часов уже будете решать не Вы, а сотрудники милиции. Впредь, будьте осмотрительнее, включая музыку в ночное время.

Да, в каждом населённом пункте «режим тишины» определяется постановлением горсовета. Обычно это время с 23.00 до 6.00 часов. С этим постановлением ознакомлены все участковые инспекторы милиции, так как они составляют административные материалы по данной статье.

Какие существуют правила соблюдения тишины в жилых домах и как себя защитить?

Мой сосед целый день включает громкую музыку, на мои замечания не реагирует – говорит, что имеет законное право слушать музыку до 10 часов вечера. Какие существуют правила соблюдения тишины в жилых домах и как себя защитить ?

Защита населения от вредного влияния шума регулируется статьей 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» № 4004-XII от 24.02.1994 г., где указано, что государственные органы, предприятия, учреждения, организации и граждане с целью предотвращения и уменьшения вредного влияния на здоровье населения шума обязаны принимать меры по недопущению на протяжении суток превышений уровней шума в помещениях и территориях (защищенные объекты): жилых домах и придомовых территориях, лечебных учреждениях, гостиницах и общежитиях, учреждениях общественного питания, торговли, развлекательного бизнеса, других зданиях, в которых постоянно или временно находятся люди, а также парках, скверах, зонах отдыха, расположенных на территории жилых домов. Шум на защищенных объектах не должен превышать уровней, установленных санитарными нормами для соответствующего времени суток.

В ночное время, с 22 до 8 часов на защищенных объектах запрещаются громкое пение и выкрики, пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума, проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах полномочий, установленных законом, обеспечивают контроль за соблюдением гражданами правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах. Аналогичные требования по защите населения от вредного влияния шума регулируются и пунктом 7 Правил благоустройства, обеспечения чистоты, порядка содержания и уборки уличных, дворовых территорий, парков, скверов и соблюдения тишины в общественных местах Чернигова, утвержденных решением Черниговского городского совета от 29.07.2011 г.

Существуют санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой настройки СН 3077-84, принятые еще 03.08.1984 года Министерством здравоохранения СССР, которые устанавливают допустимые уровни шума, проникающего в помещения жилых и общественных зданий от внешних и внутренних источников; так, для жилых комнат квартир в дневное время (временной промежуток с 07.00 до 23.00 часов) разрешаются уровни звука силой в 40 дБ, а в ночное время (с 23.00 до 07.00 часов) — в 30 дБ; при этом сила звука более 75 дБ считается опасной.

Если шум от соседа-наглеца мешает вам жить — лучше сразу пойти на прием к участковому. Если факты подтвердятся, то участковый составит административный протокол и отправит материалы на административную комиссию. Основанием для составления протокола в отношении граждан-правонарушителей является письменное заявление или сообщение о нарушении тишины, акты санитарно-эпидемической службы или факты установленные непосредственно милицией. После проверки всех необходимых сведений, материалы административного дела направляются в суд. Ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах предусмотрена статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: за нарушение покоя жителей в ночное время (с 22 до 8 часов) взимается штраф от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное на протяжении года совершение подобных правонарушений размеры штрафных санкций составляют от 15 до 30 НМДГ с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины. Таким образом штрафные санкции могут быть наложены за нарушение санитарных правил допустимого шума в любое время суток, т.е. и в дневное время не разрешается использовать в квартирах музыкальную аппаратуру, которая образует шум более допустимых норм (40 дБ).

Статья 182 кодекса украины об административных правонарушениях

Время, когда запрещается шуметь

В соответствии со ст. 179 Жилищного кодекса Украинской ССР пользования домами (квартирами) государственного и общественного жилищного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов, а также частного жилищного фонда и их содержание, осуществляется с обязательным соблюдением требований Правил пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями (далее — Правила) , утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 октября 1992 N 572, с изменениями и дополнениями.

В ч. 2 пункта 9 Правил определяет, громко петь и кричать, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума запрещено с 22:00 до 8:00. Так же в, ч. 3 пункта 9 Правил запрещается проводить в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а в праздничные и нерабочие дни круглосуточно ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, а если и ремонтные работы будут проводиться в определенное время, то все равно владелец, наниматель (арендатор) помещения, в котором предполагается проведение работ, обязан уведомить жителей прилегающих квартир, жилых помещений в общежитии о начале указанных работ. Однако, отмечаем, что данной же частью приведены и исключения. Так, если получено согласие жителей всех прилегающих квартир, жилых помещений в общежитии ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни.

Допустимый уровень шума

Согласно ч.1 ст.24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», уровень шума не может превышать показатели, установленные санитарными нормами, на защищенных объектах. Такими объектами являются:

1) жилые дома и придомовые территории;

2) лечебные, санаторно-курортные учреждения, дома-интернаты, учреждения образования, культуры;

3) гостиницы и общежития;

4) расположенных в пределах населенных пунктов заведений общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса;

5) другие здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;

6) парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых домов. Санитарные нормы установлены в таблице 1 «санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»

Утвержденных «Главным государственным санитарным врачом СССР П.Н. Бургасов от 03.08.1984 № 3077-84 ». Согласно приведенных выше норм, установлены следующие максимально допустимые уровни шума:

— Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах —

  • Днем до 55дБ ,
  • Ночью (с 22:00 до 8:00) — до 45 дБ.

прилегающие к жилым домам территории —

  • Днем до 70 дБ,
  • ночью — до 60 дБ.

Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений — до 60 дБ.

Решение проблемы нарушения уровня допустимого шума

Наверное, никому не хочется сразу после выявления нарушения тишины, бежать с заявлением в различных органов. Поэтому, рекомендуем вам, обязательно имея хотя бы двух свидетелей (родственники, близкие, соседи, другие люди) вежливо обратиться к тем, кто нарушает тишину с требованием прекратить это делать. Если не согласны, предупредить их, о ваших дальнейших действиях, включая обращением в полицию. Также, следует добавить, что перед тем, как обращаться с претензией, проверьте, действительно ли налицо факт нарушения тишины. В этом вам поможет прибор для измерения шума. Хотя, несмотря на то, что современные смартфоны есть почти у каждого, то это можно сделать очень легко благодаря соответствующим программам.

Обращение в полицию

Когда же на ваши просьбы, требования нарушители тишины не реагируют, что в большинстве случаев и происходит, звоните 102, в полицию. Ведь в соответствии с пунктом 26 ч. 1 ст.10 Закона Украины «О милиции», милиция в соответствии со своими задачами обязана обеспечивать в пределах своих полномочий соблюдения тишины в общественных местах и ​​тому подобное. Сразу скажите очередном о нарушении тишины, например вследствие громкой музыки, и к вам направят очередную группу. Сначала, мы вам рекомендуем подать соответствующее заявление работникам полиции, с показаниями свидетелей, это важно. А уже после этого, правоохранители будут решать дело. Отмечаем, что даже если сразу нарушители не откроют дверь или что-то типа этого, еще будет 30 дней, чтобы рассмотреть ваше заявление-обращение и наказать нарушителей тишины.

Наказание за нарушение тишины

Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах, — наказывается предупреждение или наложение штрафа на граждан от пяти до пятнадцати необлагаемых доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.). Если же в течение года будет совершено вышеупомянутое деяния повторно, то будет осуществлен наложение штрафа на граждан от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины или без таковой и на должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности — от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины. Также, если нарушение тишины сопровождается особой дерзостью или цинизмом, и имеет проявления грубого нарушения гражданского порядка, то даже вполне возможное наказание, в соответствии со ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Обращение к государственной санитарно — эпидемиологической службы Украины

(далее — СЭС Украины) Обращаем ваше внимание, что в нашем государстве имеется СЭС Украины, которая согласно подпунктов 4-6 пункта 4 Положения о СЭС Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 400/2011: — осуществляет государственный санитарно эпидемиологический надзор и контроль за соблюдением требований санитарного законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, органами власти Автономной Республики Крым, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, физическими лицами и гражданами, реализацией ими санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий; — Применяет предусмотренные законодательством меры для прекращения нарушения санитарного законодательства; — Осуществляет надзор за соблюдением требований санитарных норм в стандартах. Опираясь на выше сказанное, можно подать обращение в СЭС Украины, о проведении экспертизы о том, имеет ли то или иное предприятие, учреждение или организация право строить то, включать музыку, создавать шум. СЭС Украины по обращению проведет проверку и даст вам ответ, существуют разрешения на подобную деятельность.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан

С наступлением теплого времени года для сотрудников правоохранительных органов вероятную актуальность приобретает один из таких вопросов регулирования общественных отношений в сфере охраны общественного порядка, как, защита населения от вредного действия шума и соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

Довольно часто «веселые» компании, собирающиеся во дворах многоэтажных домов, забывают о том, что во многих квартирах проживают

малолетние дети, пенсионеры, инвалиды, да и просто уставшие люди, которым мешает шум, доносящийся с улицы. Поэтому нет ничего

удивительного, если в ответ на игнорирование подобными «весельчаками» установленных Законодательством Украины норм поведения в

общественных местах последует жалоба в милицию от людей, привыкших ночью спать, а днем работать. И небезосновательно, потому что защита населения от вредного влияния шума регулируется статьей 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» в редакции №1745-IV от 03.06.2004.

В данном Законе обозначено, что к защищенным объектам относятся:

1) жилые дома и придомовые территории;

2) лечебные, санитарно-курортные заведения, дома-интернаты,

учреждения образования, культуры;

3) отели и общежития;

4) учреждения общественного питания и торговли, бытового обслуживания, развлекательного бизнеса, которые расположены в границах населенных пунктов;

5) другие здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;

6) парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых помещений.

В связи с вышесказанным, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и граждане обязаны

предпринимать меры недопущения превышений уровня шума на протяжении суток в перечисленных помещениях и на территориях.

В ночное время, а именно, с 22.00 до 08.00 часов на защищенных территориях запрещается громкое пение, крики, использование источников бытового шума, проведение салютов и использование других пиротехнических средств.

В том числе, во время массовых праздничных мероприятий, на открытых летних площадках, а также во время работы предприятий

общественного питания, уровень шума от звукопроизводящей аппаратуры и музыкальных инструментов не должен превышать установленных санитарных норм для определенного времени суток.

Довольно часто, у граждан возникают споры по поводу проведения ремонтных работ на защищенных территориях. Так вот, согласно

приведенному Закону, проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещено в рабочие дни в период времени с 21.00 до 08.00 часов, в праздничные и выходные дни – круглосуточно. При этом гражданин, который собирается делать ремонт обязан предупредить соседей.

Ограничения и требования соблюдения тишины не распространяются в некоторых случаях, например, в случае предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания неотложной помощи, предупреждения или прекращения правонарушений; предупреждение пожаров, краж, исполнения заданий гражданской обороны и другие подобные неотложные мероприятия.

Контроль за соблюдением правил соблюдения тишины в установленных местах осуществляют органы исполнительной власти, органы

местного самоуправления в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Украины. Если же на незаконопослушного соседа на действуют законные доводы, единственный выход – пойти на прием к участковому, который, в

случае подтверждения фактов, составит административный протокол, впоследствии данный материал отправится на административную комиссию, а затем и в суд.

Таким образом, правонарушители, которые не хотят и не собираются уважать право на покой и тишину других граждан, должны быть готовы понести ответственность, предусмотренную статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Причем, штрафные санкции, предусмотренные данной статьей, могут быть наложены за нарушение установленных правил допустимого шума в любое время суток – достаточно сделать музыку громче!

Уважаемые граждане, сотрудники Лисичанского городского отдела милиции обращаются к вам с просьбой сохранять спокойствие, не

распространять неподтвержденную информацию среди населения, не создавать панических настроений. О любой известной вам информации о противоправных действиях со стороны лиц, находящихся на обслуживаемой территории просим сообщать в дежурную часть Лисичанского ГО по телефонам: (068)-567-76-81; (050)-662-92-33 или по адресу: г. Лисичанск, ул. Ленина, 71.

Лисичанский ГО ГУМВД Украины в Луганской области

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.